-

کولر گازی

سالن فروش

دانستنی های فنی

شرکت تهویه ناب مهاجر

فروش کولر گازی

اسپليت ايستاده گرين

کولر گازي سامسونگ - پنجره‌اي

کولر اسپليت ايستاده وست پوينت

کولر گازي اسپليت وستن اير

اسپليت ديواري و تروپيکال حاره اي گرين

اسپليت ديواري دکس R22

اسپليت ديواري دکس R410a

اسپليت ديواري اينورتر دکس R410a

اسپليت ال جي نکست وان اينورتر

اسپیلت ال جی 24000 اینورتر

کولر گازي اسپليت 24000وستن اير

اسپليت ديواري 24000اينورتر R410 Green

کولر گازي اسپليت 12000وستن اير

اسپليت ديواري 12000اينورتر R410 Green

اسپليت ديواري 24000دکس R410a

اسپليت ديواري 12000دکس R410a

کولر گازي12000 اينورتر Westinghouse

کولر گازي24000 اينورتر Westinghouse

کولر گازي اسپليت 24000سامسونگ

کولر گازي اسپليت 12000سامسونگ

کولر گازي اينورتر 24000سامسونگ - گودوان (GOOD1)

کولر گازي اينورتر 12000 سامسونگ - گودوان (GOOD1)

اسپليت ايستاده 24000سامسونگ SAMSUNG

اسپليت ايستاده 24000سامسونگ SAMSUNG

اسپليت ال جي نکست فايتينگ اينورتر NEXT FIGHTING

اسپليت ال جي نکست تايتان اينورتر NEXT TITAN

کولرگازي معتدل سرد وگرم شارپ

کولرگازي سرمايشي حاره اي و روتاري تروپيکال شارپ

اسپيلت ايستاده سرد و گرم هاير

اس‍‍پليت گرمسيري سرد و گرم هاير

اسپيلت پنجره اي سرد هاير

اسپليت ديواري سرد و گرم اينورتر هاير